Zwroty i Reklamacje

ZWROTY

 

Kupując u nas produkty, mają Państwo 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia zamówienia na zwrot produktu.

Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa kupujący.

Informację o zwrocie należy wysłać na adres e-mailowy diseta@diseta.pl podając w tytule e-maila nr zamówienia.

Samego zwrotu należy dokonać na adres: ul. Marywilska 44 lok.G016, 03-042 Warszawa

Do przesyłki należy dołączyć oryginał lub kopię paragonu oraz pisemną informację z imieniem i nazwiskiem, numerem zamówienia lub dokument odstąpienia od umowy zakupu.

Należy podać numeru konta bankowego, na który ma zostać przekazana należność.

 

FORMULARZ ZWROTU

 

Miejscowość i data: ………………………………..


www.hurtownia-rajstop.pl
Hurtownia rajstop i bielizny "MARBET" Sp.J. Ireneusz Tyl, Marek Zaremba
Adres 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44 lok. G016
NIP 524-01-04-629
REGON 012047430
KRS 67370


Dane Konsumenta
Imię i nazwisko: ……………………………….. ………………………………..………………………
Adres: ………………………………….………………………………………………………………….
Telefon/e-mail: ………………………………….………………………………………………………..
Nr zamówienia: ………………………………….……………………………………………………….
Nr konta: ………………………………….……………………………………………………………….


Informacje o produktach
Nawa produktu/ów:
………………………………….……………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………….
………………………………….……………………………………………………………….
Data zakupu: ………………………………..Wartość zakupionego produktu/ów (bez kosztów dostawy): ………………………………..
Forma zapłaty: ………………………………..
Data otrzymania produktu/ów: ………………………………..


Oświadczenie kupującego
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej na odległość. W związku z tym proszę o
dokonanie zwrotu wpłaconej przeze mnie należności na wskazany powyżej numer konta
bankowego.

………………………………..
podpis kupującego

 

REKLAMACJE

 

Towar zakupiony w sklepie internetowym hurtownia-rajstop.pl może być reklamowany w czasie 1 roku od zakupu.

W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o kontakt ze sklepem:

Hurtownia rajstop i bielizny "MARBET"
Sp. J. Ireneusz Tyl, Marek Zaremba
ul. Marywilska 44 lok. G016,
03 - 042 Warszawa

+48 22 675-69-59
mail: diseta@diseta.pl